1. araber

  araber i modern mening utgör majoritetsbefolkningen inom den s.k. arabvärlden, vilken består av Arabförbundets 22 medlemsstater och ytterligare ett antal länder – 2009 sammanlagt ca 360 miljoner.

 2. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 3. arab

  arab, arabisk häst, varmblodig häst av arabiskt ursprung, se arabiskt fullblod.
 4. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 5. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 6. Förenade Arabstaterna

  Förenade Arabstaterna, politiskt förbund mellan (Nord-)Jemen och Förenade Arabrepubliken (FAR), dvs. Egypten och Syrien, proklamerad 8 mars 1958.

 7. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 8. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 9. Malta

  Malta, stat i mellersta Medelhavet, belägen cirka 90 km söder om Sicilien.

 10. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.