1. aramid

  aramid, polyamidfiber som innehåller aromatiska grupper (kolringar).
 2. Aramidae

  Aramidae, det vetenskapliga namnet på fågelfamiljen ralltranor.
 3. aromatisk polyamid

  aromatisk polyamid, detsamma som aramid.
 4. Kevlar

  Kevlar ®, handelsnamn på aramidfiber från det amerikanska företaget Du Pont, se aramid.
 5. Nomex

  Nomex ®, handelsnamn på aramidfiber från det amerikanska företaget Du Pont.
 6. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 7. polyamid

  polyamid, polymer som innehåller en karakteristisk amidgrupp, –NH–CO–, i kedjemolekylernas repeterande enheter.

 8. armerad plast

  armerad plast, AP, en kombination av plast och fibrer med mycket liten diameter, vilket ger nya och förbättrade materialegenskaper.
 9. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.
 10. textilfiber

  textilfiber, fiber som utgör grundelement för textilier.