1. arbeta

  ar`beta verb ~de ~t ORDLED: arbet-ar SUBST.: arbetande; arbete (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 3. arbetare

  arbetare, vinglösa individer hos samhällsbildande (sociala) insekter.
 4. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 5. Arbetarnas bildningsförbund

  Arbetarnas bildningsförbund, studieförbundet ABF.
 6. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 7. Arbetarnas gymnastikförening

  Arbetarnas gymnastikförening, AGF, Örebro, bildad 1917 av skofabriksarbetare.
 8. arbetarmusik

  arbetarmusik kan definieras som musik inom arbetarrörelsen, t.ex. kampsånger som ”Internationalen”; men också som den musik som handlar om och är skriven av arbetare, t.ex. gruvarbetarvisor.
 9. arbetarsång

  arbetarsång, sång som antingen handlar om eller är skriven av arbetare, se arbetarmusik.
 10. arbetarbostad.

  arbetarbostad. Speciella arbetarbostäder uppfördes i Sverige tidigast i orter med större och mer centraliserad produktion.