1. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 2. arbetarklass

  arbetarklass, del av befolkningen i ett samhälle som betraktas som ett klassamhälle.
 3. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 4. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 5. arbetarråd

  arbetarråd, revolutionära organisationer med politiska och ekonomiska maktbefogenheter.
 6. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 7. arbetarfrågan

  arbetarfrågan, äldre benämning på frågan om arbetarklassens villkor.
 8. arbetarrörelsens efterkrigsprogram

  arbetarrörelsens efterkrigsprogram, gemensamt handlingsprogram av år 1944 för det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen om den ekonomiska politiken efter andra världskriget.
 9. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 10. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.