1. arbete

  arbete är produkten av den kraft som påverkar ett föremål i rörelsens riktning och den sträcka som föremålet förflyttas.

 2. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 3. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok
 4. konkret arbete

  konkret arbete, term i Marx värdelära för det arbete som skapar bruksvärde.
 5. pågående arbete

  pågående arbete, benämning på kontraktsreglerat arbete som en näringsidkare (ofta byggföretag) utför för en annan person eller ett företag.
 6. abstrakt arbete

  abstrakt arbete, begrepp i Marx värdelära.
 7. radiologiskt arbete

  radiologiskt arbete, verksamhet där den arbetande kan utsättas för joniserande strålning.
 8. produktivt arbete

  produktivt arbete, nationalekonomiskt begrepp som enligt bl.a. Pareto omfattar allt arbete som direkt eller potentiellt bidrar till att öka det totala flödet av varor och tjänster.
 9. svart arbete

  svart arbete, svartjobb, i allmänt språkbruk benämning på arbete som sker utan insyn av myndigheterna i syfte dels att komma undan skatter och sociala avgifter, dels att kringgå olika förbud eller påbud, t.ex. kravet på legitimation för att få tjänstgöra som läkare.
 10. genombrutet arbete

  genombrutet arbete, tekniken att låta olika musikinstrument växelvis ta ansvaret för en melodi eller ett motiv.