1. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.
 2. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 3. abstrakt arbete

  abstrakt arbete, begrepp i Marx värdelära.
 4. produktivt arbete

  produktivt arbete, nationalekonomiskt begrepp som enligt bl.a. Pareto omfattar allt arbete som direkt eller potentiellt bidrar till att öka det totala flödet av varor och tjänster.
 5. svart arbete

  svart arbete, svartjobb, i allmänt språkbruk benämning på arbete som sker utan insyn av myndigheterna i syfte dels att komma undan skatter och sociala avgifter, dels att kringgå olika förbud eller påbud, t.ex. kravet på legitimation för att få tjänstgöra som läkare.
 6. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 7. Arbetet

  Arbetet, till 2012 LO-Tidningen, nyhetsmagasin för fackligt förtroendevalda utgivet av LO, Landsorganisationen i Sverige.

 8. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok
 9. konkret arbete

  konkret arbete, term i Marx värdelära för det arbete som skapar bruksvärde.
 10. pågående arbete

  pågående arbete, benämning på kontraktsreglerat arbete som en näringsidkare (ofta byggföretag) utför för en annan person eller ett företag.