1. offentliga arbeten

  offentliga arbeten, arbeten i offentlig regi (t.ex. byggnads- och anläggningsarbeten) avsedda att motverka arbetslöshet.
 2. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 3. arbete

  arbete, inom fysiken den energimängd som fordras för att förflytta en kropp (massa) under inverkan av en kraft.
 4. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 5. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 6. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 7. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 8. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.