1. arbete

  arbete är produkten av den kraft som påverkar ett föremål i rörelsens riktning och den sträcka som föremålet förflyttas.

 2. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 3. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 4. arbetare

  arbetare, vinglösa individer hos samhällsbildande (sociala) insekter.
 5. Arbetaren

  Arbetaren, syndikalistisk tidning i Stockholm.

 6. arbetare

  ar`betare subst. ~n äv. arbetarn, plur. ~, best. plur. arbetarna ORDLED: arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 7. arbeta

  ar`beta verb ~de ~t ORDLED: arbet-ar SUBST.: arbetande; arbete (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. arbete

  ar`bete subst. ~t ~n ORDLED: arbet-et
  Svensk ordbok
 9. konkret arbete

  konkret arbete, term i Marx värdelära för det arbete som skapar bruksvärde.
 10. Arbetarnas bildningsförbund

  Arbetarnas bildningsförbund, studieförbundet ABF.