1. arbets-EKG

  arbets-EKG, registrering av hjärtats elektriska aktivitet (EKG) under fysiskt arbete; se arbetsprov.
 2. arbetskraftsinvandring

  arbetskraftsinvandring, invandring, permanent eller tillfällig, av arbetskraft till ett land.

 3. arbetsmedicin

  arbetsmedicin, deldisciplin inom medicinen som omfattar studiet av riskfaktorer i arbetsmiljön och därav uppkomna sjukdomar och tecken på ohälsa.
 4. arbetsledning

  arbetsledning. Inom juridiken räknas som arbetsledningsfrågor allt som direkt rör förhållandet mellan arbetsgivaren och de enskilda anställda, t.ex. rekrytering av arbetskraft, utbildning, fördelning av arbetsuppgifter, beslut om arbetsmetoder eller om arbetstidens förläggning.
 5. arbetsfördelning

  arbetsfördelning, fördelning av arbete på sådant sätt att varje arbetare, hushållsmedlem eller företag specialiserar sig på begränsade uppgifter.
 6. arbetsprov

  arbetsprov innebär att man testar hur hjärtat och lungorna fungerar när man anstränger sig.
 7. arbetspsykologi

  arbetspsykologi, psykologisk forskning om människan i arbetslivet.
 8. arbetslivsorientering

  arbetslivsorientering, verksamhet inom skolan med syfte att ge eleverna kontakt med arbetslivet.
 9. arbetsmån

  arbetsmån, verkstadsteknisk term för djupet eller tjockleken på det material som kan arbetas bort i en bearbetningsoperation.
 10. arbetskraft

  arbetskraft, summan av antalet sysselsatta och öppet arbetslösa, dvs. de personer som har eller söker arbete.