1. arbetsbörda

  ar`betsbörda subst. ~n arbetsbördor ORDLED: arbets--börd-an
  Svensk ordbok
 2. Erik Gustaf Geijer

  Geijer, Erik Gustaf, född 12 januari 1783, död 23 april 1847, historiker, filosof, författare och tonsättare, professor i historia i Uppsala från 1817, ledamot av Svenska Akademien från 1824; jämför släktartikel Geijer.
 3. Nicefördraget

  Nicefördraget, egentligen Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättande av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, avtal mellan Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater om bland annat effektivare samarbete och reformering av EU:s institutioner i syfte att underlätta för nästa EU-utvidgning.

 4. tabellverket

  tabellverket, benämning på den äldsta svenska befolkningsstatistiken, som började upprättas 1749 och i dag är ett led i den äldsta sammanhängande befolkningsstatistik som existerar.

 5. Bartolomé de Las Casas

  Las Casas, Bartolomé de, 1484–1566, spansk missionär och teolog.

 6. knäa

  knä`a verb ~de ~t ORDLED: knä-ar SUBST.: knäande
  Svensk ordbok
 7. börda

  1bö`rda subst. ~n bördor ORDLED: börd-an
  Svensk ordbok