1. förspänd betong

  förspänd betong, spännbetong, typ av armerad betong där armeringen spänns upp mot betongen.
 2. smidning

  smidning, bearbetningsprocess där man genom slag eller tryck åstadkommer plastisk formförändring av ett metallstycke.
 3. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 4. båsladugård

  båsladugård, stallsystem för klavbundna djur.
 5. svedjebruk

  svedjebruk, jordbruksform som innebär att skogen bränns och sedan nyttjas för odling.