1. arbetsköpare

  arbetsköpare, ett alternativt ord för arbetsgivare, förespråkat av den politiska vänstern såsom en mer adekvat benämning på den som i utbyte mot ersättning tar arbetskraft i anspråk.
 2. arbetsköpare

  ar`betsköpare subst. ~n äv. arbetsköparn, plur. ~, best. plur. arbetsköparna ORDLED: arbets--köp-ar-en
  Svensk ordbok
 3. arbetspsykologi

  arbetspsykologi, psykologisk forskning om människan i arbetslivet.
 4. arbetstagare

  ar`betstagare subst. ~n äv. arbetstagarn, plur. ~, best. plur. arbetstagarna ORDLED: arbets--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 5. arbetsgivare

  ar`betsgivare subst. ~n äv. arbetsgivarn, plur. ~, best. plur. arbetsgivarna ORDLED: arbets--giv-ar-en
  Svensk ordbok