1. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 2. a-kassa

  a-kassa, i allmänt språkbruk detsamma som arbetslöshetskassa, se arbetslöshetsförsäkring.
 3. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 4. socialpolitik

  socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.
 5. arbetslöshetskassa

  arbetslöshetskassa, a-kassa, kassa som administrerar arbetslöshetsförsäkring.
 6. arbetslöshetsunderstöd

  arbetslöshetsunderstöd, se arbetslöshetsförsäkring.
 7. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 8. socialförsäkringar

  socialförsäkringar, av staten organiserade eller reglerade försäkringssystem, avsedda för alla eller större grupper av landets invånare.
 9. oorganiserad arbetstagare

  oorganiserad arbetstagare, arbetstagare som inte tillhör en fackförening.
 10. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.