1. arbetsledare

  arbetsledare, person som anställts för att som arbetsgivarens ställföreträdare leda och fördela arbetet på en arbetsplats.
 2. arbetsledare

  ar`betsledare subst. ~n äv. arbetsledarn, plur. ~, best. plur. arbetsledarna ORDLED: arbets--led-ar-en
  Svensk ordbok
 3. human relations-skolan

  human relations-skolan, riktning inom arbetssociologin som framhäver socialpsykologiska faktorers betydelse för produktivitet.
 4. präst

  präst är en person som förmedlar kontakten mellan människor och en gud eller gudar.
 5. tjänsteman

  tjänsteman, löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete.
 6. journalist

  journalist, person som yrkesmässigt framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, TV, radio eller på internet.

 7. Sveriges Arbetsledareförbund

  Sveriges Arbetsledareförbund, SALF , facklig organisation, se Ledarna.
 8. valloner

  valloner, ursprungligen den folkgrupp i gränsområdet mellan nuvarande Belgien och Frankrike som talade vallonska, i dag liktydigt med den franskspråkiga befolkningen i Belgien.
 9. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 10. helgsmål

  helgsmål, den tidpunkt på kvällen före en söndag eller helgdag då helgen enligt gammal kristen dygnsräkning anses börja (kl. 18.00).