1. arbetsledare

  arbetsledare, person som anställts för att som arbetsgivarens ställföreträdare leda och fördela arbetet på en arbetsplats.
 2. arbetsledare

  ar`betsledare subst. ~n äv. arbetsledarn, plur. ~, best. plur. arbetsledarna ORDLED: arbets--led-ar-en
  Svensk ordbok
 3. Sveriges Arbetsledareförbund

  Sveriges Arbetsledareförbund, SALF , facklig organisation, se Ledarna.
 4. ladugårdsförman

  ladugårdsförman, arbetsledare inom djurskötsel, främst skötsel av nötkreatur.
 5. Sune Jonsson

  Jonsson, Sune, 1930–2009, fotograf, filmare, författare och etnolog.
 6. rättare

  rättare, arbetsledare i jordbruket.
 7. förman

  förman, äldre, traditionell benämning på arbetsledare.
 8. lantbruksbefäl

  lantbruksbefäl, arbetsledning och arbetsledare för det praktiska jordbruket inom ett lantbruksföretag, t.ex. lantbruksinspektor, driftsledare, ladugårdsförman och gårdsmästare.
 9. avmätare

  avmätare, inom skogsbruket arbetsledare som uppdelar virkessortiment för bästa ekonomiska utbyte (aptering).
 10. mejerist

  mejerist, benämning på person utbildad vid mejeriskola och verksam i arbetsledande befattning på mejeri, numera ersatt av livsmedelstekniker med fortbildning i mejeriteknik.