1. hemindustri

  hemindustri, en decentraliserad industriell stordrift, i vilken arbetsgivaren, förläggaren (se förlagssystem), lägger ut arbete som utförs i hemmen.
 2. fabrikslagar

  fabrikslagar, Factory Acts, lagar stiftade i Storbritannien under 1800-talet för att skapa bättre arbetsförhållanden inom det fabrikssystem som den industriella revolutionen framtvingat.
 3. lysrör

  lysrör, lågtrycksurladdningslampa i vilken ljuset alstras med hjälp av kvick­sil­ver­ånga, vanligen i form av ett glasrör med en elektrod i vardera änden.
 4. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.

 5. fusion

  fusion i ekonomiska sammanhang innebär att två eller flera företag slås ihop till ett enda.
 6. ateljé

  ateljé, en konstnärs, konsthantverkares, fotografs eller modekonstnärs arbetslokal.
 7. radonmätning

  radonmätning, mätning av radonhalten i luften, främst i byggnader och på arbetsplatser.
 8. arbetsmiljö

  arbetsmiljö, förhållandena på en arbetsplats.
 9. otrivsel

  o`trivsel subst. ~n ORDLED: o--triv-seln
  Svensk ordbok
 10. kyffe

  kyff`e subst. ~t ~n ORDLED: kyff-et
  Svensk ordbok