1. baskisk musik.

    baskisk musik. Även om det finns regionala spanska och franska stildrag i den baskiska musiken är den i stort sett homogen.
  2. folkmusik

    folkmusik, musik med rötter i det gamla bondesamhället som blandats med städernas populär- och konstmusik.