1. övertidsblockad

  övertidsblockad, facklig stridsåtgärd bestående i att arbetstagare kollektivt vägrar att arbeta annat än under ordinarie arbetstid.
 2. myndighetsutövning

  myndighetsutövning, enligt den första förvaltningslagen 1971 ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”.
 3. lydnadsplikt

  lydnadsplikt, inom arbetsrätten skyldighet för arbetstagare att lyda anvisningar och order från arbetsgivaren.
 4. vägran

  vä`gran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: vägr-an
  Svensk ordbok