1. arbor vitae

  arbor vitae, äldre anatomisk benämning på den trädliknande bild av lillhjärnans vita och grå substans som framträder i ett längdsnitt.
 2. Ann Arbor

  Ann Arbor, stad i delstaten Michigan, USA; 117 100 invånare (2016).

 3. arboreal

  arboreal, trädlevande, om organismer som är associerade till träd och framför allt om djur som håller till uppe i träden.
 4. arboretum

  arboretum, plantering av buskar och träd, gjord i studiesyfte.
 5. arborrning

  arborrning, verkstadsteknisk bearbetningsmetod med vilken långa hål med stor diameter görs.
 6. arborist

  arboris´t subst. ~en ~er ORDLED: arbor-ist-en
  Svensk ordbok
 7. arboretum

  arboretum [-re´- el. -re`-] subst. ~et el. ~, plur. ~ el. arboreta, best. plur. ~en ORDLED: arbor-et-um-et
  Svensk ordbok
 8. arborr

  a`rborr subst. ~en el. ~et, ~ar el. ~ ORDLED: ar--borr-en
  Svensk ordbok
 9. arborra

  a`rborra verb ~de ~t ORDLED: ar--borr-ar SUBST.: arborrande, arborrning
  Svensk ordbok
 10. Olof Arborelius

  Arborelius, Olof, 1842–1915, landskapsmålare.