1. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.
 2. Area 51

  Area 51, Groom Lake, amerikansk anläggning för utprovning av hemligt försvarsmaterial, belägen ca 160 km norr om Las Vegas i Nevada.
 3. areal

  areal är ytan på ett område som är ganska stort.
 4. core area

  core area, område inom en stat vilket fungerat som drivkraft i landets utveckling.
 5. Human Relations Area Files

  Human Relations Area Files, HRAF , en antropologisk databank, grundad 1937 av George P. Murdock.
 6. areaskala

  areaskala är ett mått på hur mycket man förminskar eller förstorar arean då man avbildar något.
 7. arealberäkning

  arealberäkning, olika sätt att beräkna arealer inom jordbruket, särskilt i äldre tid, se jordmätning.
 8. arealersättning

  arealersättning, tidigare ekonomiskt stöd till jordbrukare.
 9. arealförvärv

  arealförvärv, förvärv av område som endast utgör del av en fastighet.
 10. area

  a´rea subst. ~n areor ORDLED: are-an
  Svensk ordbok