1. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.
 2. area

  a´rea subst. ~n areor ORDLED: are-an
  Svensk ordbok
 3. Area 51

  Area 51, Groom Lake, amerikansk anläggning för utprovning av hemligt försvarsmaterial, belägen ca 160 km norr om Las Vegas i Nevada.
 4. area sampling

  area sampling, en statistisk metod att dra urval ur en population när man inte har något register över populationen.
 5. core area

  core area, område inom en stat vilket fungerat som drivkraft i landets utveckling.
 6. Human Relations Area Files

  Human Relations Area Files, HRAF , en antropologisk databank, grundad 1937 av George P. Murdock.
 7. arear

  arear, term som används tillsammans med en fysikalisk storhet för att ange division med area, t.ex. arear värmeström för värmeström genom area (vanligen kallad värmeströmstäthet).
 8. areaskala

  areaskala är ett mått på hur mycket man förminskar eller förstorar arean då man avbildar något.
 9. arealkrav

  arealkrav, den yta som ett par eller en reproducerande grupp djur behöver för att föröka sig framgångsrikt.
 10. arealeruption

  arealeruption, numera sällan använd term om ytmässigt omfattande magmautflöden genom en förmodat tunn, ung jordskorpa.