1. areal

  areal är ytan på ett område som är ganska stort.
 2. areal

  area´l subst. ~en ~er ORDLED: are-al-en
  Svensk ordbok
 3. arealersättning

  arealersättning, tidigare ekonomiskt stöd till jordbrukare.
 4. arealberäkning

  arealberäkning, olika sätt att beräkna arealer inom jordbruket, särskilt i äldre tid, se jordmätning.
 5. arealkrav

  arealkrav, den yta som ett par eller en reproducerande grupp djur behöver för att föröka sig framgångsrikt.
 6. arealeruption

  arealeruption, numera sällan använd term om ytmässigt omfattande magmautflöden genom en förmodat tunn, ung jordskorpa.
 7. arealförvärv

  arealförvärv, förvärv av område som endast utgör del av en fastighet.
 8. arealslutenhet

  arealslutenhet, ett av flera uttryck som anger ett skogsbestånds grad av täthet.
 9. arealnederbörd

  arealnederbörd, mängden nederbörd som faller över ett givet område, t.ex. ett avrinningsområde.
 10. Island

  Island, stat i Nordatlanten.