1. areal

  areal är ytan på ett område som är ganska stort.
 2. arealeruption

  arealeruption, numera sällan använd term om ytmässigt omfattande magmautflöden genom en förmodat tunn, ung jordskorpa.
 3. areal

  area´l subst. ~en ~er ORDLED: are-al-en
  Svensk ordbok
 4. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 8. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 9. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 10. arealersättning

  arealersättning, tidigare ekonomiskt stöd till jordbrukare.