1. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 2. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 3. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. arealersättning

  arealersättning, tidigare ekonomiskt stöd till jordbrukare.
 6. arealeruption

  arealeruption, numera sällan använd term om ytmässigt omfattande magmautflöden genom en förmodat tunn, ung jordskorpa.
 7. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 8. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 9. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 10. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.