1. areal

  areal är ytan på ett område som är ganska stort.
 2. areal

  area´l subst. ~en ~er ORDLED: are-al-en
  Svensk ordbok
 3. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 4. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 5. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 6. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 7. basareal

  basareal, den maximala areal som svenska lantbrukare kan få tillgodoräkna sig för arealersättning.
 8. provyta

  provyta, inom skogsbruket en på marken utmärkt areal för engångsinsamling av uppgifter, prover e.d. ( tillfällig provyta) eller för flergångsinsamling ( fast eller permanent provyta).
 9. arealberäkning

  arealberäkning, olika sätt att beräkna arealer inom jordbruket, särskilt i äldre tid, se jordmätning.
 10. Sri Lanka

  Sri Lanka, till 1972 Ceylon, stat i södra Asien.