1. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 2. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.

 3. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.
 4. parallellogram

  parallellogram, fyrhörning i planet med motstående sidor parallella, t.ex. romb, rektangel och kvadrat.
 5. prisma

  prisma är en tredimensionell geometrisk figur som har flerhörniga parallella basytor och plana sidor.
 6. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 7. centrala gränsvärdessatsen

  centrala gränsvärdessatsen, cgs, sammanfattande namn på den typ av resultat inom sannolikhetsteorin som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är ungefär normalfördelad.
 8. glykemiskt index

  glykemiskt index, glukemiskt index, GI, sätt att jämföra kolhydratinnehållande livsmedel efter deras blodsockerhöjande effekt.
 9. dragprovning

  dragprovning, ett av materialteknikens viktigaste provningsförfaranden.
 10. pascal

  pascal är en enhet för tryck.