1. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 2. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.
 3. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.

 4. parallellogram

  parallellogram är en fyrhörnig plan figur där de motstående sidorna är parallella.
 5. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 6. centrala gränsvärdessatsen

  centrala gränsvärdessatsen, cgs, sammanfattande namn på den typ av resultat inom sannolikhetsteorin som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är ungefär normalfördelad.
 7. prisma

  prisma är en tredimensionell geometrisk figur som har flerhörniga parallella basytor och plana sidor.
 8. glykemiskt index

  glykemiskt index, glukemiskt index, GI, sätt att jämföra kolhydratinnehållande livsmedel efter deras blodsockerhöjande effekt.
 9. parallelltrapets

  parallelltrapets, fyrhörning i planet med minst två parallella sidor.

 10. pascal

  pascal är en enhet för tryck.