1. areaskala

  areaskala är ett mått på hur mycket man förminskar eller förstorar arean då man avbildar något.
 2. area sampling

  area sampling, en statistisk metod att dra urval ur en population när man inte har något register över populationen.
 3. arear

  arear, term som används tillsammans med en fysikalisk storhet för att ange division med area, t.ex. arear värmeström för värmeström genom area (vanligen kallad värmeströmstäthet).
 4. area

  area, tidigare yta, mått på en figurs ytinnehåll.
 5. core area

  core area, område inom en stat vilket fungerat som drivkraft i landets utveckling.
 6. Are frode

  Are frode, Ari Þorgilsson, med tillnamnet hinn fróði [isländska, ’den lärde’], född 1067 eller 1068, död 1148, isländsk historieskrivare, den förste på nordiskt tungomål.
 7. Area 51

  Area 51, Groom Lake, amerikansk anläggning för utprovning av hemligt försvarsmaterial, belägen ca 160 km norr om Las Vegas i Nevada.
 8. Are Waerland

  Waerland, Are, egentligen Paul Fager, 1876–1955, hälsopedagog, skriftställare.
 9. area

  a´rea subst. ~n areor ORDLED: are-an
  Svensk ordbok
 10. Human Relations Area Files

  Human Relations Area Files, HRAF , en antropologisk databank, grundad 1937 av George P. Murdock.