1. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 2. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 3. Arendalsvarvet AB

  Arendalsvarvet AB, nybyggnadsvarv på Hisingen i Göteborg.
 4. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 5. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 6. arenit

  arenit, beteckning för sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 7. Arendal

  Arendal, kommun och stad i Agder fylke, södra Norge.

 8. Arena

  Arena, samhällstidskrift för kulturell och politisk debatt, utgiven i Stockholm, grundad 1993 av Håkan A. Bengtsson samt Per Wirtén, som till 2009 fungerade som chefredaktör.
 9. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 10. Arentorp

  Arentorp, tätort i Vara kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 7 km sydväst om Vara; 464 invånare (2016).