1. Eric Arén

  Arén, Eric, 1772–1859, åländsk kronolänsman.
 2. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 3. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 4. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 5. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 6. arenig

  arenig, geologisk epok omfattande näst äldsta delen av perioden ordovicium.
 7. Arena

  Arena, samhällstidskrift för kulturell och politisk debatt, utgiven i Stockholm, grundad 1993 av Håkan A. Bengtsson samt Per Wirtén, som till 2009 fungerade som chefredaktör.
 8. arenit

  arenit, beteckning för sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 9. Arena Teaterbåten

  Arena Teaterbåten, fartygsbaserad teater i Stockholm, startad 1968 av Per Edström, med experimentell och samhällskritisk inriktning.
 10. arenavirus

  arenavirus, Arenaviridae, familj virus som infekterar människa och andra däggdjur.