1. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 2. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 3. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 4. arenavirus

  arenavirus, Arenaviridae, familj virus som infekterar människa och andra däggdjur.
 5. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 6. arenga

  arenga, benämning inom diplomatiken på den mer allmänt hållna motiveringen för ett brevs utfärdande.
 7. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 8. Arendal

  Arendal, kommun och stad i Agder fylke, södra Norge.

 9. Arent Persson

  Arent Persson, död ca 1548, storbonde i Dalarna.
 10. Arend Lijphart

  Lijphart, Arend, född 1936, nederländsk statsvetare, professor vid University of California i San Diego, USA, sedan 1978.