1. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 2. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 3. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 4. Arena

  Arena, samhällstidskrift för kulturell och politisk debatt, utgiven i Stockholm, grundad 1993 av Håkan A. Bengtsson samt Per Wirtén, som till 2009 fungerade som chefredaktör.
 5. arena

  arena [are`- äv. are´-] subst. ~n arenor ORDLED: aren-an
  Svensk ordbok
 6. Arena Teaterbåten

  Arena Teaterbåten, fartygsbaserad teater i Stockholm, startad 1968 av Per Edström, med experimentell och samhällskritisk inriktning.
 7. Friends Arena

  Friends Arena, anläggning för idrott och kultur i Solna utanför Stockholm.
 8. Stockholm Globe Arena

  Stockholm Globe Arena, äldre namn på Ericsson Globe, se Globen.
 9. arenavirus

  arenavirus, Arenaviridae, familj virus som infekterar människa och andra däggdjur.
 10. arenascen

  arenascen, scen som på alla sidor omges av publiken, likt manegen på en cirkus.