1. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 2. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 3. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 4. Friends Arena

  Friends Arena, anläggning för idrott och kultur i Solna utanför Stockholm.
 5. arenavirus

  arenavirus, Arenaviridae, familj virus som infekterar människa och andra däggdjur.
 6. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 7. Stockholm Globe Arena

  Stockholm Globe Arena, äldre namn på Ericsson Globe, se Globen.
 8. Arena

  Arena, samhällstidskrift för kulturell och politisk debatt, utgiven i Stockholm, grundad 1993 av Håkan A. Bengtsson samt Per Wirtén, som till 2009 fungerade som chefredaktör.
 9. arena

  arena [are`- äv. are´-] subst. ~n arenor ORDLED: aren-an
  Svensk ordbok
 10. Zlatan Ibrahimović

  Ibrahimović, Zlatan, född 1981, fotbollsspelare (forward), som sedan 2020 spelar för AC Milan.