1. arenig

  arenig, geologisk epok omfattande näst äldsta delen av perioden ordovicium.
 2. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 3. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 4. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 5. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 6. Arena

  Arena, samhällstidskrift för kulturell och politisk debatt, utgiven i Stockholm, grundad 1993 av Håkan A. Bengtsson samt Per Wirtén, som till 2009 fungerade som chefredaktör.
 7. arena

  arena [are`- äv. are´-] subst. ~n arenor ORDLED: aren-an
  Svensk ordbok
 8. Eric Arén

  Arén, Eric, 1772–1859, åländsk kronolänsman.
 9. Reinaldo Arenas

  Arenas, Reinaldo, 1943–90, kubansk författare, från 1980 bosatt i USA.
 10. Punta Arenas

  Punta Arenas, 1927–37 Magallanes, stad i södra Chile; 123 600 invånare (2013).