1. arenit

  arenit, beteckning för sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 2. sandsten

  sandsten, fin- till grovkornig, klastisk sedimentär bergart som huvudsakligen består av kantiga till mer eller mindre rundade kvarts- och fältspatpartiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 3. rudit

  rudit, sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar som är mellan 2 och 64 mm stora.
 4. siltit

  siltit, sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar mellan 0,002 och 0,063 mm stora.
 5. lutit

  lutit, benämning på sedimentär bergart som, oberoende av mineralsammansättning, huvudsakligen består av partiklar av lerstorlek, dvs. mindre än 0,002 mm.
 6. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.