1. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 2. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 3. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 4. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 5. arenig

  arenig, geologisk epok omfattande näst äldsta delen av perioden ordovicium.
 6. Arena

  Arena, samhällstidskrift för kulturell och politisk debatt, utgiven i Stockholm, grundad 1993 av Håkan A. Bengtsson samt Per Wirtén, som till 2009 fungerade som chefredaktör.
 7. arena

  arena [are`- äv. are´-] subst. ~n arenor ORDLED: aren-an
  Svensk ordbok
 8. Eric Arén

  Arén, Eric, 1772–1859, åländsk kronolänsman.
 9. Reinaldo Arenas

  Arenas, Reinaldo, 1943–90, kubansk författare, från 1980 bosatt i USA.
 10. Punta Arenas

  Punta Arenas, 1927–37 Magallanes, stad i södra Chile; 123 600 invånare (2013).