1. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 2. arena

  arena, den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet.
 3. Zlatan Ibrahimović

  Ibrahimović, Zlatan, född 1981, fotbollsspelare (forward), som sedan 2020 spelar för AC Milan.

 4. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 5. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.
 6. arena

  arena, term som används i statsvetenskapliga analysscheman för studier av politiska partiers beteenden.
 7. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 8. Friends Arena

  Friends Arena, anläggning för idrott och kultur i Solna utanför Stockholm.
 9. statsapparat

  statsapparat, term använd främst av Karl Marx, som talade om ”statens förtrycksapparat” som ett verktyg i klasskampen.
 10. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.