1. Aretha Franklin

  Franklin, Aretha, 1942–2018, amerikansk soul- och gospelsångerska.

 2. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 3. Aretaios

  Aretaios, 100-talet e.Kr., grekisk läkare (pneumatiker), som efterlämnat en medicinsk handbok om sjukdomars orsaker, symtom och behandling.
 4. aretalogi

  aretalogi, lovprisning av gudar och heroer, utvecklad i hellenistisk tid.
 5. Arethusa

  Arethusa, i grekisk myt en vattennymf som, förföljd av den förälskade flodguden Alfeios, förvandlades till en källa av gudinnan Artemis.
 6. Pietro Aretino

  Aretino, Pietro, 1492–1556, italiensk författare, huvudsakligen verksam i Rom och Venedig.
 7. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 8. kyrenaiker

  kyrenaiker (av grekiska Kyrēnaikos ’från Kyrene’), cyrenaiker, filosofer inom den riktning av antikens tänkande som ledde sitt ursprung från sokrateslärjungen Aristippos från Kyrene (ca 435–ca 355 f.Kr.) och som fördes vidare av hans dotter Arete och dotterson Aristippos d.y.
 9. Parthenios

  Parthenios från Nikaia (Nicaea) eller Myrleia, första århundradet f.Kr., grekisk diktare och författare (mytograf).
 10. Aristippos

  Aristippos från Kyrene, d.y., 300-talet f.Kr., grekisk filosof, dotterson till Aristippos d.ä.