1. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 2. Aretaios

  Aretaios, 100-talet e.Kr., grekisk läkare (pneumatiker), som efterlämnat en medicinsk handbok om sjukdomars orsaker, symtom och behandling.
 3. Arethusa

  Arethusa, i grekisk myt en vattennymf som, förföljd av den förälskade flodguden Alfeios, förvandlades till en källa av gudinnan Artemis.
 4. aretalogi

  aretalogi, lovprisning av gudar och heroer, utvecklad i hellenistisk tid.
 5. Aretha Franklin

  Franklin, Aretha, 1942–2018, amerikansk soul- och gospelsångerska.

 6. Pietro Aretino

  Aretino, Pietro, 1492–1556, italiensk författare, huvudsakligen verksam i Rom och Venedig.
 7. Aristippos

  Aristippos från Kyrene, d.y., 300-talet f.Kr., grekisk filosof, dotterson till Aristippos d.ä.
 8. Academic American Encyclopedia

  Academic American Encyclopedia, uppslagsverk, utgivet av Aretê Publishing Co.; första upplagan 1980 i 20 band plus index (totalt ca 35 000 artiklar).
 9. Praxidike

  Praxidike, Jupiter XXVII, mycket liten måne till planeten Jupiter, upptäckt år 2000 med ett markbundet teleskop.
 10. Hipponax

  Hipponax, 500-talet f.Kr., grekisk diktare.