1. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 2. aretalogi

  aretalogi, lovprisning av gudar och heroer, utvecklad i hellenistisk tid.
 3. Aretaios

  Aretaios, 100-talet e.Kr., grekisk läkare (pneumatiker), som efterlämnat en medicinsk handbok om sjukdomars orsaker, symtom och behandling.
 4. Arethusa

  Arethusa, i grekisk myt en vattennymf som, förföljd av den förälskade flodguden Alfeios, förvandlades till en källa av gudinnan Artemis.
 5. Aretha Franklin

  Franklin, Aretha, 1942–2018, amerikansk soul- och gospelsångerska.

 6. Pietro Aretino

  Aretino, Pietro, 1492–1556, italiensk författare, huvudsakligen verksam i Rom och Venedig.
 7. Aristippos

  Aristippos från Kyrene, d.y., 300-talet f.Kr., grekisk filosof, dotterson till Aristippos d.ä.
 8. kyrenaiker

  kyrenaiker (av grekiska Kyrēnaikos ’från Kyrene’), cyrenaiker, filosofer inom den riktning av antikens tänkande som ledde sitt ursprung från sokrateslärjungen Aristippos från Kyrene (ca 435–ca 355 f.Kr.) och som fördes vidare av hans dotter Arete och dotterson Aristippos d.y.
 9. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 10. Gene Wolfe

  Wolfe, Gene, 1931–2019, amerikansk författare och ingenjör.