1. Arfwedson

  Arfwedson, släkt, härstammande från sidenkrämaren Arfwed Andersson ( död 1679) i Stockholm, som var född i Göteborg.
 2. arfwedsonit

  arfwedsonit, arfvedsonit, djupt blåsvart mineral med blågrått streck.
 3. ASEAN

  ASEAN, Association of South East Asian Nations, regional organisation, grundad i Bangkok 8 augusti 1967 av Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand.

 4. Nils Arfwidsson

  Arfwidsson, Nils, 1802–80, tidningsman, ämbetsman.
 5. Ulrica Arfvidsson

  Arfvidsson, Ulrica, 1734–1801, spåkvinna.
 6. Carl David Arfwedson

  Arfwedson, Carl David, 1806–81, köpman och författare; jämför släktartikel Arfwedson.
 7. Johan August Arfwedson

  Arfwedson, Johan August, 1792–1841, kemist, bruks- och godsägare; jämför släktartikel Arfwedson.
 8. Carl Cristopher Arfwedson

  Arfwedson, Carl Cristopher, 1735–1826, grosshandlare, kommerseråd; jämför släktartikel Arfwedson.
 9. Lee Hazlewood

  Hazlewood, Lee, 1929–2007, amerikansk sångare, kompositör och skivproducent.
 10. danaarv

  danaarv, benämning i de medeltida lagarna och i 1734 års lag på kvarlåtenskap efter avliden person utan kända arvingar.