1. arfwedsonit

  arfwedsonit, arfvedsonit, djupt blåsvart mineral med blågrått streck.
 2. Arfwedson

  Arfwedson, släkt, härstammande från sidenkrämaren Arfwed Andersson ( död 1679) i Stockholm, som var född i Göteborg.
 3. Ulrica Arfvidsson

  Arfvidsson, Ulrica, 1734–1801, spåkvinna.
 4. Nils Arfwidsson

  Arfwidsson, Nils, 1802–80, tidningsman, ämbetsman.
 5. Carl David Arfwedson

  Arfwedson, Carl David, 1806–81, köpman och författare; jämför släktartikel Arfwedson.
 6. Carl Cristopher Arfwedson

  Arfwedson, Carl Cristopher, 1735–1826, grosshandlare, kommerseråd; jämför släktartikel Arfwedson.
 7. Johan August Arfwedson

  Arfwedson, Johan August, 1792–1841, kemist, bruks- och godsägare; jämför släktartikel Arfwedson.
 8. danaarv

  danaarv, benämning i de medeltida lagarna och i 1734 års lag på kvarlåtenskap efter avliden person utan kända arvingar.
 9. ASEAN Regional Forum

  ASEAN Regional Forum, ARF, multilateralt forum.
 10. excimerlaser

  excimerlaser, pulsad gaslaser där molekyler av typen xenonklorid (XeCl) utgör det aktiva mediet.