1. argot

  argot, språkvetenskaplig fackterm för förbrytarspråk, dvs. de kriminellas fackspråk, särskilt ordförrådet.
 2. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 3. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 4. argot

  argot [-gå´] subst. ~en [-gå´n] ORDLED: argot-en
  Svensk ordbok
 5. Luís de Góngora

  Góngora y Argote, Luís de, född 11 juli 1561, död 23 maj 1627, spansk diktare.
 6. tjuvspråk

  tju`vspråk subst. ~et ORDLED: tjuv--språk-et
  Svensk ordbok