1. ariska språk

  ariska språk, förr benämning på indoeuropeiska språk, numera på den indoariska språkgruppen.
 2. arisk

  a´risk adj. ~t ORDLED: ar-isk
  Svensk ordbok
 3. Bund deutscher Mädel

  Bund deutscher Mädel, BDM, de tyska nazisternas ungdomsorganisation för flickor.
 4. arier

  arier, den egna benämningen på de folk som talar indoiranska språk, den östliga grenen av de indoeuropeiska språken.
 5. Nürnberglagarna

  Nürnberglagarna, antijudisk lagstiftning som antogs av den nazityska regeringen i samband med partidagen i Nürnberg i september 1935.
 6. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna är ett politiskt parti i Sverige.

 7. sannyasin

  sannyasin, sannyāsin, ’världsförsakare’ i hinduisk tradition, dvs. en person som symboliskt dött bort från världen och samhället och lever som egendomslös, kringvandrande asket, frigjord från sociala och rituella förpliktelser.
 8. Hans Günther

  Günther, Hans, 1891–1968, tysk antropolog och rasforskare, professor i Jena 1930–34, i Berlin 1934–39 och i Freiburg 1939–45.
 9. pangermanism

  pangermanism (tyska Pangermanismus), en politisk rörelse under 1800-talet som ytterst syftade till att alla personer av tyskt språk och sinnelag skulle förenas av ett gemensamt medborgarskap; jämför stortyskar.
 10. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.