1. ark

  ark, Noas ark (hebreiska teva), det fartyg som enligt Första Moseboken 6 byggdes på gudomlig anvisning för att livet på jorden skulle bevaras då syndafloden kom.
 2. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 3. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 4. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.

 5. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 6. arkitektur

  arkitektur, byggnadskonst.

 7. ark

  ark är det heliga skåp i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 8. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 9. arkli

  arkli, äldre benämning på förråd av vapen m.m.
 10. ark

  ark, förbundets eller Guds ark (hebreiska aron), den heliga kista som för israeliterna representerade Guds närvaro.