1. ark

  ark, det heliga skåp (hebreiska aron eller hekal) i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 2. Arkansas

  Arkansas, förkortat AR, delstat i södra USA.

 3. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 4. arkaisk

  arkaisk, ålderdomlig, orörd.
 5. arkitektur

  arkitektur, byggnadskonst.
 6. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 7. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 8. arkiv

  arkiv, samling av dokument och handlingar (arkivalier); termen används även för den lokal där arkivhandlingar förvaras och för den institution som lagrar och vårdar dem.
 9. arkont

  arkont, det högsta ämbetet i vissa grekiska stadsstater.
 10. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.