1. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 2. ark

  ark, Noas ark (hebreiska teva), det fartyg som enligt Första Moseboken 6 byggdes på gudomlig anvisning för att livet på jorden skulle bevaras då syndafloden kom.
 3. metanbildande arkéer

  metanbildande arkéer, metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner
 4. Arken

  Arken, museum för modern konst i Ishøj, söder om Köpenhamn i Danmark, invigt 1996.
 5. arkad

  arkad, serie av bågar som vilar på pelare eller kolonner och som bär upp mur, bjälklag eller tak.
 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. ark

  ark är det heliga skåp i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 8. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 9. snöleopard

  snöleopard, irbis, Uncia uncia (synonym Panthera uncia), art i familjen kattdjur.
 10. gummiträd

  gummiträd, paragummiträd, parakautschukträd, Hevea brasiliensis, art i familjen törelväxter.