1. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 2. metanbildande arkéer

  metanbildande arkéer, metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner
 3. biomassa

  biomassa är den sammanlagda massan (vikten) av alla organismer inom ett visst område.

 4. prokaryota organismer

  prokaryota organismer, Procaryotae ( Prokaryotae), Monera, kärnlösa organismer, grupp organismer som omfattar bakterier och arkéer.
 5. eukaryota organismer

  eukaryota organismer, Eucaryotae, Eukaryotae, grupp organismer med kärnförsedda celler.
 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 8. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 9. svavelberoende arkéer

  svavelberoende arkéer, samlingsnamn på arkéer vilkas energimetabolism baseras på oxidation av svavel.
 10. genredigering

  genredigering, genediteringgenomredigering, genomediteringgenteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.