1. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 2. svavelberoende arkéer

  svavelberoende arkéer, samlingsnamn på arkéer vilkas energimetabolism baseras på oxidation av svavel.
 3. metanbildande arkéer

  metanbildande arkéer, metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner
 4. biomassa

  biomassa  

 5. metanogener

  metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner, se metanbildande arkéer.
 6. Halobacterium

  Halobacterium, det vetenskapliga namnet på ett släkte extremt halofila arkéer (se halobakterier).
 7. arkebakterier

  arkebakterier, domän prokaryota organismer, se arkéer.
 8. svavelbakterier

  svavelbakterier, bakterier som på något sätt utnyttjar oxidation eller reduktion av elementärt svavel eller oorganiska svavelföreningar.
 9. domän

  domän, den högsta kategorin i det biologiska hierarkiska systemet.
 10. prokaryota organismer

  prokaryota organismer, Procaryotae ( Prokaryotae), Monera, kärnlösa organismer, grupp organismer som omfattar bakterier och arkéer.