1. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 2. biomassa

  biomassa  

 3. eukaryota organismer

  eukaryota organismer, Eucaryotae, Eukaryotae, grupp organismer med kärnförsedda celler.
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. prokaryota organismer

  prokaryota organismer, Procaryotae ( Prokaryotae), Monera, kärnlösa organismer, grupp organismer som omfattar bakterier och arkéer.
 7. metanbildande arkéer

  metanbildande arkéer, metanogener, arkéer som bildar metan som slutprodukt i sina energigivande reaktioner
 8. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 9. domän

  domän, den högsta kategorin i det biologiska hierarkiska systemet.
 10. arkebakterier

  arkebakterier, domän prokaryota organismer, se arkéer.