1. arkad

  arkad, serie av bågar som vilar på pelare eller kolonner och som bär upp mur, bjälklag eller tak.
 2. arkadisk

  arkadisk, som tillhör eller liknar Arkadien; rofylld och idylliskt lantlig.
 3. ark

  ark, det heliga skåp (hebreiska aron eller hekal) i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 4. arkadklippning

  arkadklippning, valvbågeklippning , trädrad som klipps så att valvbågar bildas av trädkronornas undersidor med trädstammarna som bärande pelare däremellan.
 5. Arken

  Arken, museum för modern konst i Ishøj, söder om Köpenhamn i Danmark, invigt 1996.
 6. arkad

  arka´d subst. ~en ~er ORDLED: ark-ad-en
  Svensk ordbok
 7. ark

  ark betyder ibland Noas ark i Bibeln.
 8. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 9. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 10. ark

  ark, förbundets eller Guds ark (hebreiska aron), den heliga kista som för israeliterna representerade Guds närvaro.