1. Arken

  Arken, museum för modern konst i Ishøj, söder om Köpenhamn i Danmark, invigt 1996.
 2. arkenteron

  arkenteron, urtarm, hålighet som bildas vid det tidiga embryots gastrulation och som ger upphov till tarmen och dess bihang.
 3. ark

  ark, det heliga skåp (hebreiska aron eller hekal) i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 4. arkad

  arkad, serie av bågar som vilar på pelare eller kolonner och som bär upp mur, bjälklag eller tak.
 5. ark

  ark betyder ibland Noas ark i Bibeln.
 6. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 7. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 8. ark

  ark, förbundets eller Guds ark (hebreiska aron), den heliga kista som för israeliterna representerade Guds närvaro.
 9. snöleopard

  snöleopard, irbis, Uncia uncia (synonym Panthera uncia), art i familjen kattdjur.
 10. gummiträd

  gummiträd, paragummiträd, parakautschukträd, Hevea brasiliensis, art i familjen törelväxter.