1. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; begrepp knutet till C.G. Jungs analytiska psykologi, där ett kollektivt omedvetet kontrasteras mot ett personligt.
 2. arketyp

  arketyp, urbild, urtyp; som textkritisk term en beteckning för den ursprungliga versionen av en i handskrifter traderad text.
 3. arketypisk

  arkety´pisk [-k-] adj. ~t ORDLED: arke-typ-isk
  Svensk ordbok
 4. arketyp

  arkety´p [-k-] subst. ~en ~er ORDLED: arke-typ-en
  Svensk ordbok
 5. biblioteksband

  biblioteksband, bokband med extra slitstarka pärmar och med förstärkningar vid första och sista arket.
 6. självkopierande papper

  självkopierande papper, flerbladsblankett där skrift på det översta arket direkt kopieras på underliggande ark.
 7. oktav

  oktav, pappers- och bokformat där arket vikts tre gånger så att åtta blad (16 sidor) erhållits.
 8. kvarto

  kvarto, pappers- och bokformat där arket vikts två gånger så att fyra blad erhållits.
 9. gula treskillingen

  gula treskillingen, Den gula treskillingen, världsberömt svenskt frimärke från 1857.
 10. primasida

  primasida, grafisk term för den sida av ett 16- eller 32-sidigt tryckark som innehåller sidorna 1, 4–5, 8–9, 12–13 etc.