1. biblioteksband

  biblioteksband, bokband med extra slitstarka pärmar och med förstärkningar vid första och sista arket.
 2. självkopierande papper

  självkopierande papper, flerbladsblankett där skrift på det översta arket direkt kopieras på underliggande ark.
 3. gula treskillingen

  gula treskillingen, Den gula treskillingen, världsberömt svenskt frimärke från 1857.
 4. primasida

  primasida, grafisk term för den sida av ett 16- eller 32-sidigt tryckark som innehåller sidorna 1, 4–5, 8–9, 12–13 etc.
 5. oktav

  oktav, pappers- och bokformat där arket vikts tre gånger så att åtta blad (16 sidor) erhållits.
 6. kvarto

  kvarto, pappers- och bokformat där arket vikts två gånger så att fyra blad erhållits.
 7. fourdriniermaskin

  fourdriniermaskin planviramaskin, pappersmaskin som kännetecknas av att arket formas på en horisontell, plan del av en ändlös viraduk.
 8. ark

  ark, ett stycke papper med kvadratiskt eller rektangulärt format; i boksammanhang används ordet om det papper som efter tryckning viks (falsas) till ett visst antal sidor.
 9. falsning

  falsning, term som används inom flera områden för olika arbetsoperationer.
 10. titelblad

  titelblad, det blad i titelarket (första arket i en bok) som ger uppgift om bokens titel och författare m.m.