1. restaurering

  restaurering, inom arkitekturen verksamhet vars huvudsyfte är att återställa en byggnad i ett tidigare skick.
 2. ala

  ala, inom arkitekturhistorien vart och ett av de båda mindre rum eller alkover som utan skiljeväggar öppnade sig åt sidorna i bortre delen av ett romerskt atrium.
 3. guttae

  guttae, i arkitekturhistorien vattenavledan de cylindriska, ibland konformade tappar, ofta sex till antalet, placerade under triglyferna i den doriska kolonnordningens bjälklag.
 4. ruin

  ruin, lämningar av en förfallen, övergiven byggnad; arkeologiskt definierad saknar den tak, medan rester av väggarna är kvar ovan mark.
 5. världsutställning

  världsutställning, internationell utställning där bl.a. olika länders tekniska, ekonomiska och kulturella framsteg presenteras.
 6. arkitektur

  arkitektur, byggnadskonst.
 7. Anders Åman

  Åman, Anders, 1935–2008, konsthistoriker, professor i konstvetenskap vid Umeå universitet 1985–93, vid Uppsala universitet från 1993.
 8. nationalromantik

  nationalromantik, i allmän bemärkelse en attityd som söker återknyta till en nationell kulturtradition för att ta drag ur denna som utgångspunkter för nyskapande.
 9. John Soane

  Soane, Sir John, 1753–1837, brittisk arkitekt, professor vid Royal Academy of Arts i London från 1806.
 10. Hendrik Petrus Berlage

  Berlage, Hendrik Petrus, 1856–1934, nederländsk arkitekt.