1. arkiv

  arkiv, samling av dokument och handlingar (arkivalier); termen används även för den lokal där arkivhandlingar förvaras och för den institution som lagrar och vårdar dem.
 2. Nytt juridiskt arkiv

  Nytt juridiskt arkiv, NJA, juridisk tidskrift, grundad av G.B.A. Holm 1874 och innehållande referat av Högsta domstolens avgöranden.
 3. arkivexemplar

  arkivexemplar, äldre benämning på pliktexemplar.
 4. arkivera

  arkivera, inordna handlingar av olika slag i ett arkiv.
 5. arkivalier

  arkivalier, handlingar som förvaras i ett arkiv, t.ex. brev, protokoll, ritningar, räkenskaper samt in- och utgående handlingar.
 6. Arkivet för ljud och bild

  Arkivet för ljud och bild, ALB, till 2001 namnet på Statens ljud- och bildarkiv, som sedan 2009 är en del av Kungliga biblioteket.
 7. arkiv

  arkiv [-ki´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-iv-et
  Svensk ordbok
 8. Statens arkiv

  Statens arkiv, sedan 2007 gemensamt namn på Riksarkivet och landsarkiven, som är svenska statens arkivmyndigheter och arkivdepåer.
 9. TAM-Arkiv

  TAM-Arkiv, Stockholm, till 1997 Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum, arkivinstitution, bildad 1984, som dokumenterar tjänstemännens och tjänstemannarörelsens historia genom att förvara, vårda och tillgängliggöra privatpersoners och medlemsorganisationers handlingar.
 10. Sverigefinländarnas arkiv

  Sverigefinländarnas arkiv, grundades 1977, med uppgift att dokumentera och forska kring sverigefinländarnas liv och historia i Sverige.