1. Bengt Pamp

  Pamp, Bengt, 1928–2001, språkforskare, arkivchef vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 1974–93.
 2. Grundtvig

  Grundtvig, dansk släkt som härstammar från handelsmannen Morten Tuesen (död 1619) i Nykøbing på Själland.
 3. Helge Lindberg

  Lindberg, Helge, 1908–97, språkforskare, fil.lic. 1946, verksam vid Ortnamnsarkivet i Uppsala från 1934, som arkivchef 1963–74.
 4. Sven Benson

  Benson, Sven, 1919–2011, språkforskare, professor i Göteborg 1974–83.
 5. Allan Rostvik

  Rostvik, Allan, 1930–2014, ortnamnsforskare, docent i Uppsala 1970.
 6. Gunnar Pellijeff

  Pellijeff, Gunnar, 1908–99, ortnamnsforskare, arkivarie vid Svenska ortnamnsarkivet, Uppsala, 1949–68, arkivchef vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Umeå 1971–73.
 7. Folke Hedblom

  Hedblom, Folke, 1908–2002, dialektforskare, verksam vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 1944–74, från 1967 som arkivchef.
 8. Gottfried Henssen

  Henssen, Gottfried, 1889–1966, tysk sago- och sägenforskare.