1. arkivera

  arkivera, inordna handlingar av olika slag i ett arkiv.
 2. arkivera

  arkive´ra [-k-] verb ~de ~t ORDLED: ark-iv-er-ar SUBST.: arkiverande, arkivering
  Svensk ordbok
 3. Hubbleteleskopet

  Hubbleteleskopet (efter Edwin P. Hubble), Hubble Space Telescope, HST, astronomiskt spegelteleskop i omloppsbana kring jorden, utvecklat av NASA och ESA.

 4. löpsedel

  löpsedel, affisch med vilken en tidning lockar lösnummerköpare med korthuggna, gärna drastiskt formulerade smakprov ur tidningen.
 5. identifiering

  identifiering av gärningsmän, brotts- eller olycksoffer sker med metoder som grundar sig på utseende eller andra individuella karakteristika som fingeravtryck, tandstatus (rättsodontologi), handstil (handstilsjämförelse), röst (röstjämförelse) eller DNA-profil.
 6. kansli

  kansli, ursprungligen benämning på ett rum där skrivelser mottogs och utfärdades, senare beteckning på det tjänstemannakollektiv som handhade dessa uppgifter.
 7. fonokardiografi

  fonokardiografi, FKG, en från kroppens yta utförd grafisk registrering av hjärtats ljud.
 8. blogg

  blogg är en typ av webbsida på internet.

 9. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 10. arkiv

  arkiv, samling av dokument och handlingar (arkivalier); termen används även för den lokal där arkivhandlingar förvaras och för den institution som lagrar och vårdar dem.