1. Arkivsamfundet

  Arkivsamfundet, se Svenska arkivsamfundet.
 2. Svenska arkivsamfundet

  Svenska arkivsamfundet, Arkivsamfundet, sammanslutning, bildad 1952 med syftet att arbeta för den svenska arkivvårdens teoretiska och praktiska utveckling samt väcka intresse för arkivfrågor.
 3. arkiv

  arkiv är en samling av dokument och handlingar, arkivalier.

 4. arkiv

  arkiv [-ki´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-iv-et
  Svensk ordbok
 5. Arkiv för fysik

  Arkiv för fysik, vetenskaplig tidskrift som utgavs av Vetenskapsakademien 1949–70.
 6. Statens arkiv

  Statens arkiv, sedan 2007 gemensamt namn på Riksarkivet och landsarkiven, som är svenska statens arkivmyndigheter och arkivdepåer.
 7. Arkiv för kemi

  Arkiv för kemi, vetenskaplig tidskrift för kemi utgiven av Vetenskapsakademien 1949–74.
 8. TAM-Arkiv

  TAM-Arkiv, Stockholm, till 1997 Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum, arkivinstitution, bildad 1984, som dokumenterar tjänstemännens och tjänstemannarörelsens historia genom att förvara, vårda och tillgängliggöra privatpersoners och medlemsorganisationers handlingar.
 9. Sverigefinländarnas arkiv

  Sverigefinländarnas arkiv, grundades 1977, med uppgift att dokumentera och forska kring sverigefinländarnas liv och historia i Sverige.
 10. Arkiv för zoologi

  Arkiv för zoologi, vetenskaplig tidskrift för zoologi, utgiven av Vetenskapsakademien.