1. arkosaurier

  arkosaurier , Archosauria, underklass kräldjur som omfattar krokodiler, flygödlor och dinosaurier och deras närmaste släktingar.
 2. arkos

  arkos, röd- eller gråfärgad, grovkornig sandsten som till minst 25 volymprocent består av fältspat och bergartsfragment.
 3. sandsten

  sandsten, fin- till grovkornig, klastisk sedimentär bergart som huvudsakligen består av kantiga till mer eller mindre rundade kvarts- och fältspatpartiklar av sandstorlek, dvs. mellan 0,063 och 2 mm.
 4. visingsögruppen

  visingsögruppen, grupp av sedimentära bergarter på Visingsö, kring Vättern samt vid sjöarna Skagern i Västergötland och Möckeln i sydöstra Värmland.
 5. arco

  arco, stråke; ”coll’arco” eller bara ”arco” betyder i noter för stråkinstrument ”återgå till stråkspel” (t.ex. efter ett avsnitt med knäppteknik, pizzicato).
 6. sparagmit

  sparagmit, arkos, dvs. medel- till grovkornig sandsten rik på fältspatmineral, som förekommer inom skandinaviska fjällkedjan.
 7. åmålsgruppen

  åmålsgruppen, grupp omvandlade bergarter av vulkaniskt och sedimentärt ursprung i urberget i nordöstra Dalsland och sydvästra Värmland.
 8. västerviksgruppen

  västerviksgruppen, grupp av omvandlade (metamorfa) sedimentära bergarter i urberget kring Västervik i nordöstra Småland.
 9. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 10. Bengtsfors

  Bengtsfors, kommun och tätort i Dalsland (Västra Götalands län).