1. arksignatur

  arksignatur, beteckning som anges på första sidan i ett tryckark för att underlätta bindningen.
 2. ark

  ark, Noas ark (hebreiska teva), det fartyg som enligt Första Moseboken 6 byggdes på gudomlig anvisning för att livet på jorden skulle bevaras då syndafloden kom.
 3. Arken

  Arken, museum för modern konst i Ishøj, söder om Köpenhamn i Danmark, invigt 1996.
 4. arkad

  arkad, serie av bågar som vilar på pelare eller kolonner och som bär upp mur, bjälklag eller tak.
 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 7. ark

  ark är det heliga skåp i en synagoga där man förvarar Torarullarna.
 8. snöleopard

  snöleopard, irbis, Uncia uncia (synonym Panthera uncia), art i familjen kattdjur.
 9. gummiträd

  gummiträd, paragummiträd, parakautschukträd, Hevea brasiliensis, art i familjen törelväxter.

 10. arksignatur

  ar`ksignatur subst. ~en ~er ORDLED: ark--sign-at-ur-en
  Svensk ordbok