1. armé

  armé, allsidigt sammansatt militär styrka för operationer till lands eller, i vissa stormakter, i luften (flygarmé).
 2. armé

  armé subst. ~n ~er ORDLED: arm-én
  Svensk ordbok
 3. L’Homme armé

  L’Homme armé (fr., ’den beväpnade mannen’), de första orden i en fransk visa från mitten av 1400-talet.
 4. Armé- Marin- och Flygfilm

  Armé- Marin- och Flygfilm, AMF, ideell förening, bildad 1920, med uppgift att tillhandahålla och distribuera film inom Försvarsmakten och övriga delar av totalförsvaret samt till skolor m.m.
 5. Röda armé-fraktionen

  Röda armé-fraktionen, västtysk terroristgrupp, se Baader–Meinhof.
 6. armén

  armén, försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.
 7. Arméns trumkår

  Arméns trumkår, ATK, f.d. militärmusikkår som bildades 1992 i syfte att svara för parad-, ceremoni- och tjänstemusik för försvaret och statsledningen under den kalla delen av året.
 8. arméchefen

  arméchefen, tidigare den befattningshavare som i fred ledde armén och dess utveckling, se chefen för armén.
 9. Arménytt

  Arménytt, f.d. informationstidskrift som utgavs av Försvarsmakten.
 10. arméinspektören

  arméinspektören, generalsbefattning, inrättad 1942–49.